Enerji

 • Enerji Ticareti

Enerji ticareti alanında elektrik üretim santrallarine ve perakende satış şirketlerine risk yönetimi ve enerji ticareti başta olmak üzere bireysel tüm ihtiyaçları için özel çözümler üretmekteyiz.

Elektrik Üretim Şirketleri

Elektrik santrallarının, santral optimizasyonları ve farklı piyasa satış alternatiflerinin kullanılması ile enerji üretim gelirlerinin artırılması amacı ile aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

  • Farklı satış kanallarının değerlendirilerek, santrale uygun katma değeri en yüksek kanalların raporlanması
  • Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) ile ilgili süreçlerin yönetilmesi
  • Gün Öncesi Piyasasına yönelik üretim/talep tahmin çalışmaları
  • Dengeleme Güç Piyasasına yönelik üretim/talep tahmin çalışmaları
  • Dengesizlik yönetimi
  • Piyasa Takas Fiyatı tahmini ve ileriye dönük projeksiyonu
  • Nakit akış projeksiyonları
  • Kısa, orta ve uzun vadeli firma beklentilerine uygun piyasa raporlarınınhazırlanması
  • Şirketlerin ihtiyaçlarına uygun, özel olarak hazırlanmış eğitimler
  • Şirket içi operasyonların kontrolü ve verimliliğinin arttırılması

Elektrik Perakende Satış Şirketleri

  • Firma portföyünün detaylı incelenerek portföy optimizasyon çalışmalarının yapılması
  • Ticaret kanallarının (serbest tüketici, ikili anlaşmalar, Vadeli Opsiyon Borsası, EPİAŞ, OTC v.b.) incelenerek risk ve fırsatların değerlendirilmesi
  • Gün Öncesi Piyasasına yönelik talep tahmin çalışmaları
  • Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) ile ilgili süreçlerin yönetilmesi, nakit akış ve teminat projeksiyonlarının hazırlanması
  • Kısa, orta ve uzun vadeli firma beklentilerine uygun Piyasa Raporlarının hazırlanması
  • Şirketlerin ihtiyaçlarına uygun, özel olarak hazırlanmış eğitimler
  • Serbest tüketici ve ikili anlaşmalar sözleşmeleri ile ilgili teknik ve hukuki danışmanlık
 • Enerji Yatırım Danışmanlığı

Enerji Yatırım Danışmanlığı / Satın alma ve birleşme

Elektrik üretimi ve satışı konularında faaliyet gösteren veya faaliyet göstermek isteyen yatırımcılara teknik & finansal fizibilite çalışmalarından, pazar ve regülasyon araştırmalarına kadar geniş bir yelpazede aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

  • Piyasa analiz raporu
  • Yatırım araçlarının tespiti
  • Yatırım analiz raporları
  • Mevzuat Analizi
  • İzin ve ruhsat işlemleri/takibi
 • Tüketici Danışmanlığı

Tüketicilerin, elektrik alım süreçlerinde, ikili anlaşmaları en düşük maliyetle ve hukuki güvence dahilinde gerçekleştirebilmeleri amacıyla aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

  • Tüketicinin tüketim verilerinin toplanması
  • Tüketici beklentilerine uygun tedarikçilerin seçilmesi
  • Elektrik alım ihale şartnamelerinin hazırlanması
  • Aylık ve yıllık bazda yapılacak enerji fiyat tahminlemesi
  • Sözleşme görüşmelerinde teknik ve hukuki danışmanlık
  • Bağımsız raporlama
  • Fatura kontrolü
 • Santral Yönetimi ve Optimizasyonu

Çalışmakta olan bir santralin maksimum karlılığı yakalayabilmesi, ancak üretilen elektrik enerjisinin optimum piyasa fiyatları ile satılabilmesi ile mümkün olabilmektedir.

Şirketimizce PTF, SMF ve Yük Alma ve Yük Atma fiyatlarının tahminlemesi yapılabilmekte ve dengeleme güç piyasası opsiyonlarının kullanılması ile üretim santrallerinin en verimli zamanda çalışmaları ile gelir artışı sağlanabilmektedir.

 • Fiyat Tahmini

PTF, Gün Öncesi Piyasasında Piyasa Takas Fiyatını (PTF) tahmin etmek üzere çözüm  ortakları ve akademik kadrolar ile beraberce geliştirdiği, günlük, aylık ve yıllık fiyat  tahmininin öngörüldüğü bir fiyat tahmin modelidir.

Söz konusu model ile mevcut optimizasyon yazılımına en yakın çözümlerin ve tahminlerin müşterilerimizin kullanımına sunulması hedeflenmektedir.

PTF, müşterilerimizin kullanımına günlük, aylık ve yıllık tahminleri sunacak olup yazılım ve modelleme çalışmalarımız devam etmektedir.

 • Etüdler

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Verimliliği Strateji Belgesi kapsamındaki ilgili alt mevzuat çerçevesinde büyük endüstriyel tesisler, KOBİ’ler, OSB’ler ile otel, hastane, alışveriş merkezi, kamu binası, mesken, okul ve iş merkezi gibi binalarda enerji etüdleri gerçekleştirilebilmektedir.

 • Verimlilik

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Verimliliği Strateji Belgesi kapsamındaki ilgili alt mevzuat çerçevesinde verimlilik artırıcı projeler geliştirilebilmekte ve uygulanmaktadır.

 • AR-GE Projeleri

Sektörel bazda ihtiyaçlara yönelik yeni teknoloji ve proseslerin geliştirilmesi konusunda projeler planlanmaktadır. Ar-Ge altyapısının oluşturulmasına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.

Endüstriyel Tesisler

 • Proje
 • Tasarım
 • Yönetim
 • İşletme
 • Enerji
  • Enerji Ticareti
   • Elektrik Üretim Şirketleri
   • Elektrik Perakende Satış Şirketleri
  • Enerji Yatırım Danışmanlığı
  • Tüketici Danışmanlığı
  • Santral Yönetimi ve Optimizasyonu
  • Fiyat Tahmini
  • Etüdler
  • Verimlilik
  • AR-GE Projeleri
 • Endüstriyel Tesisler
  • Proje
  • Tasarım
  • Yönetim
  • İşletme
 • Enerji
  • Enerji Ticareti
   • Elektrik Üretim Şirketleri
   • Elektrik Perakende Satış Şirketleri
  • Enerji Yatırım Danışmanlığı
  • Tüketici Danışmanlığı
  • Santral Yönetimi ve Optimizasyonu
  • Fiyat Tahmini
  • Etüdler
  • Verimlilik
  • AR-GE Projeleri
 • Endüstriyel Tesisler
  • Proje
  • Tasarım
  • Yönetim
  • İşletme

Enerji

 • Enerji Ticareti

Enerji ticareti alanında elektrik üretim santrallarine ve perakende satış şirketlerine risk yönetimi ve enerji ticareti başta olmak üzere bireysel tüm ihtiyaçları için özel çözümler üretmekteyiz.

Elektrik Üretim Şirketleri

Elektrik santrallarının, santral optimizasyonları ve farklı piyasa satış alternatiflerinin kullanılması ile enerji üretim gelirlerinin artırılması amacı ile aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

  • Farklı satış kanallarının değerlendirilerek, santrale uygun katma değeri en yüksek kanalların raporlanması
  • Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) ile ilgili süreçlerin yönetilmesi
  • Gün Öncesi Piyasasına yönelik üretim/talep tahmin çalışmaları
  • Dengeleme Güç Piyasasına yönelik üretim/talep tahmin çalışmaları
  • Dengesizlik yönetimi
  • Piyasa Takas Fiyatı tahmini ve ileriye dönük projeksiyonu
  • Nakit akış projeksiyonları
  • Kısa, orta ve uzun vadeli firma beklentilerine uygun piyasa raporlarınınhazırlanması
  • Şirketlerin ihtiyaçlarına uygun, özel olarak hazırlanmış eğitimler
  • Şirket içi operasyonların kontrolü ve verimliliğinin arttırılması

Elektrik Perakende Satış Şirketleri

  • Firma portföyünün detaylı incelenerek portföy optimizasyon çalışmalarının yapılması
  • Ticaret kanallarının (serbest tüketici, ikili anlaşmalar, Vadeli Opsiyon Borsası, EPİAŞ, OTC v.b.) incelenerek risk ve fırsatların değerlendirilmesi
  • Gün Öncesi Piyasasına yönelik talep tahmin çalışmaları
  • Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) ile ilgili süreçlerin yönetilmesi, nakit akış ve teminat projeksiyonlarının hazırlanması
  • Kısa, orta ve uzun vadeli firma beklentilerine uygun Piyasa Raporlarının hazırlanması
  • Şirketlerin ihtiyaçlarına uygun, özel olarak hazırlanmış eğitimler
  • Serbest tüketici ve ikili anlaşmalar sözleşmeleri ile ilgili teknik ve hukuki danışmanlık
 • Enerji Yatırım Danışmanlığı

Enerji Yatırım Danışmanlığı / Satın alma ve birleşme

Elektrik üretimi ve satışı konularında faaliyet gösteren veya faaliyet göstermek isteyen yatırımcılara teknik & finansal fizibilite çalışmalarından, pazar ve regülasyon araştırmalarına kadar geniş bir yelpazede aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

  • Piyasa analiz raporu
  • Yatırım araçlarının tespiti
  • Yatırım analiz raporları
  • Mevzuat Analizi
  • İzin ve ruhsat işlemleri/takibi
 • Tüketici Danışmanlığı

Tüketicilerin, elektrik alım süreçlerinde, ikili anlaşmaları en düşük maliyetle ve hukuki güvence dahilinde gerçekleştirebilmeleri amacıyla aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

  • Tüketicinin tüketim verilerinin toplanması
  • Tüketici beklentilerine uygun tedarikçilerin seçilmesi
  • Elektrik alım ihale şartnamelerinin hazırlanması
  • Aylık ve yıllık bazda yapılacak enerji fiyat tahminlemesi
  • Sözleşme görüşmelerinde teknik ve hukuki danışmanlık
  • Bağımsız raporlama
  • Fatura kontrolü
 • Santral Yönetimi ve Optimizasyonu

Çalışmakta olan bir santralin maksimum karlılığı yakalayabilmesi, ancak üretilen elektrik enerjisinin optimum piyasa fiyatları ile satılabilmesi ile mümkün olabilmektedir.

Şirketimizce PTF, SMF ve Yük Alma ve Yük Atma fiyatlarının tahminlemesi yapılabilmekte ve dengeleme güç piyasası opsiyonlarının kullanılması ile üretim santrallerinin en verimli zamanda çalışmaları ile gelir artışı sağlanabilmektedir.

 • Fiyat Tahmini

PTF, Gün Öncesi Piyasasında Piyasa Takas Fiyatını (PTF) tahmin etmek üzere çözüm  ortakları ve akademik kadrolar ile beraberce geliştirdiği, günlük, aylık ve yıllık fiyat  tahmininin öngörüldüğü bir fiyat tahmin modelidir.

Söz konusu model ile mevcut optimizasyon yazılımına en yakın çözümlerin ve tahminlerin müşterilerimizin kullanımına sunulması hedeflenmektedir.

PTF, müşterilerimizin kullanımına günlük, aylık ve yıllık tahminleri sunacak olup yazılım ve modelleme çalışmalarımız devam etmektedir.

 • Etüdler

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Verimliliği Strateji Belgesi kapsamındaki ilgili alt mevzuat çerçevesinde büyük endüstriyel tesisler, KOBİ’ler, OSB’ler ile otel, hastane, alışveriş merkezi, kamu binası, mesken, okul ve iş merkezi gibi binalarda enerji etüdleri gerçekleştirilebilmektedir. (EVD belgesi yok ama?)

 • Verimlilik

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Verimliliği Strateji Belgesi kapsamındaki ilgili alt mevzuat çerçevesinde verimlilik artırıcı projeler geliştirilebilmekte ve uygulanmaktadır.

 • AR-GE Projeleri

Sektörel bazda ihtiyaçlara yönelik yeni teknoloji ve proseslerin geliştirilmesi konusunda projeler planlanmaktadır. Ar-Ge altyapısının oluşturulmasına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.

Endüstriyel Tesisler

 • Proje
 • Tasarım
 • Yönetim
 • İşletme

BE TEKNOLOJİ INSTAGRAM’DA

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Elektrik, elektronik, otomasyon, mekanik sistemler, enerji piyasaları, inşaat ve savunma sanayi alanlarında proje, taahhüt ve danışmanlık hizmetleri için bize ulaşın.

OFİS HATTI

+90 532 506 86 60

DESTEK HATTI

+90 532 506 86 60

ÇALIŞMA SAATLERİ

9:00  – 18:00

OFİS HATTI

+90 532 506 86 60

DESTEK HATTI

+90 532 506 86 60

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

9:00 – 18:00