Atık Isı Geri Kazanımı (WHR) Tesisleri

Eritme, kurutma, buharlaştırma ve pişirme gibi proseslere sahip endüstriyel tesislerde kullanılan ısı enerjisinin değerlendirilemeyen ve baca sistemlerinden dışarı atılan kısmı atık ısı olarak adlandırılmaktadır. Şirketimiz bahse konu bu ısı kaynağının elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayan atık ısı geri kazanımı tesislerinin projelendirilmesi ve fizibilite çalışmalarının yapılması, bağlantı ve devreye alma süreçlerinin takibi ile işletme ve bakım faaliyetlerinin yürütülmesi konularında müşterilerine destek sunmaktadır.

RES (Rüzgar Enerji Santralleri) ve GES (Güneş Enerji Santralleri)

 • RES ve GES üretim tesisleri:

  • Proje geliştirme ve fizibilite çalışmaları
  • Elektromekanik teçhizat seçimi
  • Kurumsal raporlar hazırlanması ve kurumsal ilişkilerin yürütülmesi
  • Teknik ve idari çalışmaların yürütülmesi
  • Çağrı mektubu takibi
  • Sözleşme ve şartname çalışmaları
  • EPDK, TEDAŞ ve EİGMsüreçleri takibi
  • Projelendirme ve uygulama aşamalarının yönetimi
  • Montaj ve kurulum çalışmaları
  • Proje süreci takibi
  • Test ve devreye alma çalışmaları
  • Kabul işlemleri
  • İşletme ve bakım çalışmaları
  • İnceleme, değerlendirme ve raporlama hizmetleri

Enerji İletimi

 • Proje ve Kamulaştırma Süreçleri:

  • İletim hatları güzergahlarının belirlenmesi
  • TEİAŞ süreçleri takibi
  • 380 kV ve 154 kV hatlar ile ilgili güzergah etütlerinin yapılması ve ölçüm işleri
  • Plan, profil ve tevziatın yapılması, direk tevzii listesinin hazırlanması
  • Direk ve direk yerlerinin seçimi ve TEİAŞ’a onaylatılması
  • Kamulaştırma planlarının hazırlanması ve TEİAŞ’a onaylatılması
  • Saha aplikasyonu ve direk ayak N kesitlerinin alınması ve TEİAŞ’a onaylatılması
 • Yapım Uygulamaları:

  • Zemin etütlerinin yapılması
  • Direk hafriyatlarının yapılması
  • Direk temellerinin yapılması
  • Direk üst montajının yapılması
  • İletken çekimi ileri
  • Devreye alma, hattın kabulünün yapılması ve hattın enerjilendirilmesi
 • Şalt Sahaları ve Trafo Merkezleri:

  • TEİAŞ bağlantı görüşü ve enterkonnekte sistem uygunluğunun alınması
  • Trafo merkezi yerinin belirlemesi
  • Saha zemin etütleri ve analizlerini yapılması
  • Trafo merkezi aplikasyonlarının yapılması
  • Trafo merkezi primer ve sekonder projelendirme ve TEİAŞ onayının alınması
  • Trafo merkezi tesviye, hafriyat ve dolgu işlemlerinin yapılması
  • Trafo merkezi inşaat işleri
  • Trafo merkezi çelik konstrüksiyon işleri
  • Primer teçhizat temin ve montajı
  • Sekonder kablaj ve kontrol-kumanda ve metal clad temini ve montajı
  • Primer ve sekonder testlerin yapılması
  • Devreye alma ve kabul işlemler
  • Şalt sahasının enerjilendirilmesi
 • AG/OG Dağıtım İşleri

  • AG/OG Elektrik İşlerinin Proje, Tesis, Test ve Devreye Alma İşleri:
   • Fabrika ve endüstriyel tesisler
   • Enerji üretim tesisleri
   • Köy şebekeleri
   • Köy şebekeleri iletim hatları
   • Şehir içi altyapı tesisleri
   • Maden tesisleri
   • Organize sanayi tesisleri
   • Sulama hatları
   • Hat deplaseleri
   • Kurumsal bina elektrik tesisleri
   • GSM tesisleri
   • Konut ve AVM projeleri
   • Mobil trafo tesisleri
   • Trafo ve hat işletme-bakım çalışmaları
 • RES (Rüzgar Enerji Santralleri) ve GES (Güneş Enerji Santralleri)
 • Enerji İletimi
  • Proje ve Kamulaştırma Süreçleri:
  • Yapım Uygulamaları:
  • Şalt Sahaları ve Trafo Merkezleri:
 • AG/OG Dağıtım İşleri
  • AG/OG Elektrik İşlerinin Proje, Tesis, Test ve Devreye Alma İşleri
 • RES (Rüzgar Enerji Santralleri) ve GES (Güneş Enerji Santralleri)
 • Enerji İletimi
  • Proje ve Kamulaştırma Süreçleri:
  • Yapım Uygulamaları:
  • Şalt Sahaları ve Trafo Merkezleri:
 • AG/OG Dağıtım İşleri
  • AG/OG Elektrik İşlerinin Proje, Tesis, Test ve Devreye Alma İşleri

Atık Isı Geri Kazanımı (WHR) Tesisleri

Eritme, kurutma, buharlaştırma ve pişirme gibi proseslere sahip endüstriyel tesislerde kullanılan ısı enerjisinin değerlendirilemeyen ve baca sistemlerinden dışarı atılan kısmı atık ısı olarak adlandırılmaktadır. Şirketimiz bahse konu bu ısı kaynağının elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayan atık ısı geri kazanımı tesislerinin projelendirilmesi ve fizibilite çalışmalarının yapılması, bağlantı ve devreye alma süreçlerinin takibi ile işletme ve bakım faaliyetlerinin yürütülmesi konularında müşterilerine destek sunmaktadır.

RES (Rüzgar Enerji Santralleri) ve GES (Güneş Enerji Santralleri)

 • RES ve GES üretim tesisleri:

  • Proje geliştirme ve fizibilite çalışmaları
  • Elektromekanik teçhizat seçimi
  • Kurumsal raporlar hazırlanması ve kurumsal ilişkilerin yürütülmesi
  • Teknik ve idari çalışmaların yürütülmesi
  • Çağrı mektubu takibi
  • Sözleşme ve şartname çalışmaları
  • EPDK, TEDAŞ ve EİGMsüreçleri takibi
  • Projelendirme ve uygulama aşamalarının yönetimi
  • Montaj ve kurulum çalışmaları
  • Proje süreci takibi
  • Test ve devreye alma çalışmaları
  • Kabul işlemleri
  • İşletme ve bakım çalışmaları
  • İnceleme, değerlendirme ve raporlama hizmetleri

Enerji İletimi

 • Proje ve Kamulaştırma Süreçleri:

  • İletim hatları güzergahlarının belirlenmesi
  • TEİAŞ süreçleri takibi
  • 380 kV ve 154 kV hatlar ile ilgili güzergah etütlerinin yapılması ve ölçüm işleri
  • Plan, profil ve tevziatın yapılması, direk tevzii listesinin hazırlanması
  • Direk ve direk yerlerinin seçimi ve TEİAŞ’a onaylatılması
  • Kamulaştırma planlarının hazırlanması ve TEİAŞ’a onaylatılması
  • Saha aplikasyonu ve direk ayak N kesitlerinin alınması ve TEİAŞ’a onaylatılması
 • Yapım Uygulamaları:

  • Zemin etütlerinin yapılması
  • Direk hafriyatlarının yapılması
  • Direk temellerinin yapılması
  • Direk üst montajının yapılması
  • İletken çekimi ileri
  • Devreye alma, hattın kabulünün yapılması ve hattın enerjilendirilmesi
 • Şalt Sahaları ve Trafo Merkezleri:

  • TEİAŞ bağlantı görüşü ve enterkonnekte sistem uygunluğunun alınması
  • Trafo merkezi yerinin belirlemesi
  • Saha zemin etütleri ve analizlerini yapılması
  • Trafo merkezi aplikasyonlarının yapılması
  • Trafo merkezi primer ve sekonder projelendirme ve TEİAŞ onayının alınması
  • Trafo merkezi tesviye, hafriyat ve dolgu işlemlerinin yapılması
  • Trafo merkezi inşaat işleri
  • Trafo merkezi çelik konstrüksiyon işleri
  • Primer teçhizat temin ve montajı
  • Sekonder kablaj ve kontrol-kumanda ve metal clad temini ve montajı
  • Primer ve sekonder testlerin yapılması
  • Devreye alma ve kabul işlemler
  • Şalt sahasının enerjilendirilmesi
 • AG/OG Dağıtım İşleri

  • AG/OG Elektrik İşlerinin Proje, Tesis, Test ve Devreye Alma İşleri:
   • Fabrika ve endüstriyel tesisler
   • Enerji üretim tesisleri
   • Köy şebekeleri
   • Köy şebekeleri iletim hatları
   • Şehir içi altyapı tesisleri
   • Maden tesisleri
   • Organize sanayi tesisleri
   • Sulama hatları
   • Hat deplaseleri
   • Kurumsal bina elektrik tesisleri
   • GSM tesisleri
   • Konut ve AVM projeleri
   • Mobil trafo tesisleri
   • Trafo ve hat işletme-bakım çalışmaları

BE TEKNOLOJİ INSTAGRAM’DA

DAHA FAZLA BİLGİ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇİN

Elektrik, elektronik, otomasyon, mekanik sistemler, enerji piyasaları, inşaat ve savunma sanayi alanlarında proje, taahhüt ve danışmanlık hizmetleri için bize ulaşın.

OFİS HATTI

+90 532 506 86 60

DESTEK HATTI

+90 532 506 86 60

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

9:00 – 18:00

OFİS HATTI

+90 532 506 86 60

DESTEK HATTI

+90 532 506 86 60

ÇALIŞMA SAATLERİMİZ

9:00 – 18:00