Energy

 • Energy Trade

In the field of energy trade, we produce tailor-made solutions for all individual needs, particularly risk management and energy trade, to power generation plants and retail companies.

Electricity Generation Companies

The following services are provided with the aim of increasing power generation revenues by using power plant optimizations and different market sales alternatives;

  • Evaluating different sales channels and reporting the channels with the highest value added according to the plant
  • Energy Markets Management Inc. (EPİAŞ) related processes
  • Production / demand forecasting studies for Day Ahead Market
  • Production / demand forecasting studies for Balancing Power Market
  • Imbalance management
  • Market Clearing Price forecast and forward projection
  • Cash flow projections
  • Preparation of market reports in line with the expectations of short, medium and long term firms
  • Specially prepared trainings tailored to the needs of companies
  • Control of internal operations and increase efficiency

Electric Retail Companies

  • Performing portfolio optimization studies by examining company portfolio in detail
  • Evaluation of risks and opportunities by examining trade channels (eligible consumers, bilateral agreements, Futures Exchange, EPİAŞ, OTC etc.)
  • Demand Forecasts for Day Ahead Market
  • Energy Markets Management Inc. (EPİAŞ), cash flow and collateral projections
  • Preparation of Market Reports in line with the expectations of short, medium and long term firms
  • Specially prepared trainings tailored to the needs of companies
  • Technical and legal advice on eligible consumer and bilateral agreements
 • Energy Investment Consultancy

Energy Investment Consultancy / Mergers and Acquisitions

We offer a wide range of services, from technical & financial feasibility studies to market and regulation research, to investors interested in electricity generation and sales:

  • Market analysis report
  • Determination of investment instruments
  • Investment analysis reports
  • Legislation Analysis
  • Permit and license procedures / follow-up
 • Consumer Advice

We provide the following services to enable consumers to realize bilateral agreements at the lowest cost and within the scope of legal guarantee in electricity procurement processes:

  • Collection of consumer consumption data
  • Selection of suppliers in line with consumer expectations
  • Preparation of electrical procurement tender specifications
  • Monthly and annual energy price estimation
  • Technical and legal advice in contract negotiations
  • Independent reporting
  • Invoice control
 • Power Plant Management and Optimization

The maximum profitability of a working power plant is only possible if the electricity produced can be sold at optimum market prices.

Our company is able to estimate PTF, SMF and up-regulation and down-regulation prices, and by using the balancing power market options, revenue increases can be achieved by operating the power plants in the most efficient time.

 • Price Estimation

PTF is a price estimation model developed by solution partners and academic staff in order to estimate the Market Clearing Price (PTF) in the Day Ahead Market, in which daily, monthly and annual price forecasts are predicted.

With this model, it is aimed to make the solutions and forecasts closest to the existing optimization software available to our customers.

PTF will provide daily, monthly and annual forecasts to our customers and our software and modeling studies are continuing.

 • Surveys

No. 5627; Within the framework of the Energy Efficiency Law and the related sub-legislation within the scope of Energy Efficiency Strategy Paper, energy studies can be carried out in large industrial facilities, SMEs, OIZs and buildings such as hotels, hospitals, shopping centers, public buildings, residential buildings, schools and business centers.

 • Productivity

No. 5627; Within the framework of the Energy Efficiency Law and the related sub-legislation within the scope of Energy Efficiency Strategy Document, efficiency-enhancing projects can be developed and implemented.

 • Electric Retail Companies

Projects are planned for the development of new technologies and processes for sectoral needs. Our studies for the establishment of Research and Development infrastructure are continuing.

Industrial Plants

 • Project
 •  Design
 • Management
 • Operating
 • Energy
  • Energy Trade
   • Electricity Generation Companies
   • Electric Retail Companies
  • Energy Investment Consultancy
  • Consumer Consultancy
  • Plant Management and Optimization
  • Price Forecast
  • Studies
  • Efficiency
  • Research and Development Projects
 • Industrial Plants
  • Project
  • Design
  • Management
  • Operating
 • Enerji
  • Enerji Ticareti
   • Elektrik Üretim Şirketleri
   • Elektrik Perakende Satış Şirketleri
  • Enerji Yatırım Danışmanlığı
  • Tüketici Danışmanlığı
  • Santral Yönetimi ve Optimizasyonu
  • Fiyat Tahmini
  • Etüdler
  • Verimlilik
  • AR-GE Projeleri
 • Endüstriyel Tesisler
  • Proje
  • Tasarım
  • Yönetim
  • İşletme

Enerji

 • Enerji Ticareti

Enerji ticareti alanında elektrik üretim santrallarine ve perakende satış şirketlerine risk yönetimi ve enerji ticareti başta olmak üzere bireysel tüm ihtiyaçları için özel çözümler üretmekteyiz.

Elektrik Üretim Şirketleri

Elektrik santrallarının, santral optimizasyonları ve farklı piyasa satış alternatiflerinin kullanılması ile enerji üretim gelirlerinin artırılması amacı ile aşağıdaki hizmetler verilmektedir;

  • Farklı satış kanallarının değerlendirilerek, santrale uygun katma değeri en yüksek kanalların raporlanması
  • Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) ile ilgili süreçlerin yönetilmesi
  • Gün Öncesi Piyasasına yönelik üretim/talep tahmin çalışmaları
  • Dengeleme Güç Piyasasına yönelik üretim/talep tahmin çalışmaları
  • Dengesizlik yönetimi
  • Piyasa Takas Fiyatı tahmini ve ileriye dönük projeksiyonu
  • Nakit akış projeksiyonları
  • Kısa, orta ve uzun vadeli firma beklentilerine uygun piyasa raporlarınınhazırlanması
  • Şirketlerin ihtiyaçlarına uygun, özel olarak hazırlanmış eğitimler
  • Şirket içi operasyonların kontrolü ve verimliliğinin arttırılması

Elektrik Perakende Satış Şirketleri

  • Firma portföyünün detaylı incelenerek portföy optimizasyon çalışmalarının yapılması
  • Ticaret kanallarının (serbest tüketici, ikili anlaşmalar, Vadeli Opsiyon Borsası, EPİAŞ, OTC v.b.) incelenerek risk ve fırsatların değerlendirilmesi
  • Gün Öncesi Piyasasına yönelik talep tahmin çalışmaları
  • Enerji Piyasaları İşletme A.Ş. (EPİAŞ) ile ilgili süreçlerin yönetilmesi, nakit akış ve teminat projeksiyonlarının hazırlanması
  • Kısa, orta ve uzun vadeli firma beklentilerine uygun Piyasa Raporlarının hazırlanması
  • Şirketlerin ihtiyaçlarına uygun, özel olarak hazırlanmış eğitimler
  • Serbest tüketici ve ikili anlaşmalar sözleşmeleri ile ilgili teknik ve hukuki danışmanlık
 • Enerji Yatırım Danışmanlığı

Enerji Yatırım Danışmanlığı / Satın alma ve birleşme

Elektrik üretimi ve satışı konularında faaliyet gösteren veya faaliyet göstermek isteyen yatırımcılara teknik & finansal fizibilite çalışmalarından, pazar ve regülasyon araştırmalarına kadar geniş bir yelpazede aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

  • Piyasa analiz raporu
  • Yatırım araçlarının tespiti
  • Yatırım analiz raporları
  • Mevzuat Analizi
  • İzin ve ruhsat işlemleri/takibi
 • Tüketici Danışmanlığı

Tüketicilerin, elektrik alım süreçlerinde, ikili anlaşmaları en düşük maliyetle ve hukuki güvence dahilinde gerçekleştirebilmeleri amacıyla aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız:

  • Tüketicinin tüketim verilerinin toplanması
  • Tüketici beklentilerine uygun tedarikçilerin seçilmesi
  • Elektrik alım ihale şartnamelerinin hazırlanması
  • Aylık ve yıllık bazda yapılacak enerji fiyat tahminlemesi
  • Sözleşme görüşmelerinde teknik ve hukuki danışmanlık
  • Bağımsız raporlama
  • Fatura kontrolü
 • Santral Yönetimi ve Optimizasyonu

Çalışmakta olan bir santralin maksimum karlılığı yakalayabilmesi, ancak üretilen elektrik enerjisinin optimum piyasa fiyatları ile satılabilmesi ile mümkün olabilmektedir.

Şirketimizce PTF, SMF ve Yük Alma ve Yük Atma fiyatlarının tahminlemesi yapılabilmekte ve dengeleme güç piyasası opsiyonlarının kullanılması ile üretim santrallerinin en verimli zamanda çalışmaları ile gelir artışı sağlanabilmektedir.

 • Fiyat Tahmini

PTF, Gün Öncesi Piyasasında Piyasa Takas Fiyatını (PTF) tahmin etmek üzere çözüm  ortakları ve akademik kadrolar ile beraberce geliştirdiği, günlük, aylık ve yıllık fiyat  tahmininin öngörüldüğü bir fiyat tahmin modelidir.

Söz konusu model ile mevcut optimizasyon yazılımına en yakın çözümlerin ve tahminlerin müşterilerimizin kullanımına sunulması hedeflenmektedir.

PTF, müşterilerimizin kullanımına günlük, aylık ve yıllık tahminleri sunacak olup yazılım ve modelleme çalışmalarımız devam etmektedir.

 • Etüdler

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Verimliliği Strateji Belgesi kapsamındaki ilgili alt mevzuat çerçevesinde büyük endüstriyel tesisler, KOBİ’ler, OSB’ler ile otel, hastane, alışveriş merkezi, kamu binası, mesken, okul ve iş merkezi gibi binalarda enerji etüdleri gerçekleştirilebilmektedir. (EVD belgesi yok ama?)

 • Verimlilik

5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve Enerji Verimliliği Strateji Belgesi kapsamındaki ilgili alt mevzuat çerçevesinde verimlilik artırıcı projeler geliştirilebilmekte ve uygulanmaktadır.

 • AR-GE Projeleri

Sektörel bazda ihtiyaçlara yönelik yeni teknoloji ve proseslerin geliştirilmesi konusunda projeler planlanmaktadır. Ar-Ge altyapısının oluşturulmasına ilişkin çalışmalarımız devam etmektedir.

Endüstriyel Tesisler

 • Proje
 • Tasarım
 • Yönetim
 • İşletme

BE TECHNOLOGY ON INSTAGRAM

CONTACT US FOR MORE INFORMATION

Contact us project, contracting and consultancy activities in the fields of electricity, electronics, automation, mechanical systems, energy markets, construction and defense industry.

OFFICE LINE

+90 532 506 86 60

SUPPORT LINE

+90 532 506 86 60

OUR WORKING HOURS

9:00 – 18:00

OFFICE LINE

+90 532 506 86 60

SUPPORT LINE

+90 532 506 86 60

OUR WORKING HOURS

9:00am – 6:00pm