BE TECHNOLOGY SERVICES

The portion of the heat energy used in industrial plants with processes such as melting, drying, evaporation and cooking is not evaluated and is discharged from the chimney systems is called waste heat. Our company provides support to its customers in the design and feasibility studies of waste heat recovery facilities that enable the conversion of this heat source to electrical energy, monitoring connection and commissioning processes and carrying out operation and maintenance activities.

Our company has industrial facilities (cement plants, iron and steel plants, petrochemical plants, flour plants, sugar factories, feed plants, energy production facilities, etc.), SMEs, OIZs and hotels, hospitals, shopping centers, public buildings, residential provides services for the preparation and implementation of turn-key or fragmented projects in buildings and constructions such as schools and business centers.

Electrical projects can be prepared according to the demands of our customers with EPlan or AutoCAD programs at the desired standards. Projects can be delivered in any format requested.

The projects are processed in the field as AS-Build and are delivered to our customers in their final form after commissioning.

Our company guarantees zero error project delivery at the end of work.

 • Energy
  • WHR Facilities
  • Wind Power Plant
  • Solar Power Plant
  • Energy Transmission
  • LV/HV Distribution
 • Electrical & Automation and Mechanical Contracting Works
 • Consultancy
  • Energy
  • Energy Trade
  • Energy Investment Consultancy 
  • Consumer Advice
  • Power Plant Management and Optimization
  • Productivity
  • Surveys
  • Research And Development Projects
 • Industrial Plants
  • Project
  • Design
  • Management
  • Operating
 • Defense Industry
  • Manned Air
  • Unmanned Air
  • Land Vehicles
  • Sea Vehicles

BE Teknoloji Hizmetlerimiz

 • Enerji
  • WHR Tesisleri
  • RES
  • GES
  • Enerji İletimi
  • AG/OG Dağıtım
 • Elektrik & Otomasyon ve Mekanik Taahhüt
 • Danışmanlık
  • Enerji
  • Enerji Ticareti
  • Enerji Yatırım Danışmanlığı
  • Tüketici Danışmanlığı
  • Santral Yönetimi ve Optimizasyonu
  • Fiyat Tahmini
  • Etüdler
  • Verimlilik
  • AR-GE Projeleri
 • Endüstriyel Tesisler
  • Proje
  • Tasarım
  • Yönetim
  • İşletme
 • Savunma Sanayi
  • Insanlı ve insansız hava, kara ve deniz taşıtları ar-ge vb. konularda çalışmalar devam etmektedir.

BE Teknoloji, elektriğin kamulaştırma süreçlerinde; dağıtım hatlarının güzergahının belirlenmesinden, direk yerlerinin seçilmesine kadar tüm gereklilikleri yerine getirilmesini sağlamaktadır. Firmalara, elektrik dağıtım sistemlerinde gereksinimlerine destek olarak TEİAŞ süreçleri takibini sağlamakta ve projenin TEİAŞ’a onaylatılması ile nihaileştirmektedir.

Elektrik dağıtım konusunda, ısı kaynağının elektrik enerjisine dönüştürülmesini sağlayan atık ısı geri kazanımı tesislerinin projelendirilmesinde, Rüzgar Enerji Santralleri ve Güneş Enerji Santrallerinin proje geliştirme ve fizibilite çalışmalarında, Trafo Merkezlerinin TEİAŞ bağlantı görüşü ve enterkonnekte sistem uygunluğunun alınmasında ve diğer danışmanlık hizmetlerin her aşamasında tecrübe ve bilgi birikimimizi kullanarak, gereksinimlere en iyi yanıtı veren çözümlere ek olarak güncel teknolojiye, yasalar ve yönetmeliklere uygun mühendislik, danışmanlık, taahhüt hizmetleri de veriyoruz.

Şirketimiz endüstriyel tesisler (çimento fabrikaları, demir-çelik tesisleri, petrokimya tesisleri, un fabrikaları, şeker fabrikaları, yem tesisleri, enerji üretim tesisleri vb.), KOBİ’ler, OSB’ler ile otel, hastane, alışveriş merkezi, kamu binası, mesken, okul ve iş merkezi gibi bina ve inşaatlarda anahtar teslimi ya da parçalı proje hazırlanması ve uygulanması konusunda hizmet vermektedir.

Elektrik projeleri müşterilerimizin istekleri doğrultusunda EPlan veya AutoCAD programlarıyla istenilen standartlada hazırlanabilmektedir. Projeler talep edilen her formatta teslim edebilmektedir.

Projeler sahada AS-Build olarak işlenmekte ve devreye alma çalışmaları sonrasında, müşterilerimize nihai halleri ile teslim edilmektedirler.

Firmamız iş bitiminde sıfır hata proje teslimini garanti etmektedir.

ENERGY

 WHR Facilities, Wind Power Plant, Solar Power Plant, Energy Transmission,LV/HV Distributionri

read more

ELECTRICITY

Electrical projects prepare according to the demands of our customers with EPlan or AutoCAD programs at the desired standards.

REad more

AUTOMATION

Our company offers the most suitable solutions to our customers automotive and mechanical systems services by our expert teams

read more

CONSULTANCY

We provide consultancy services on technical issues and electrical, electronics, automation, mechanical works.

read more

DEFENSE INDUSTRY

Manned and unmanned air, land and sea vehicles research and development and so on. studies are ongoing.

read more

FACILITIES

Our company has industrial facilities SMEs, OIZs and   public buildings provides services for the preparation and implementation of turn-key.

read more

BE TECHNOLOGY ON INSTAGRAM

CONTACT US FOR MORE INFORMATION

Contact us project, contracting and consultancy activities in the fields of electricity, electronics, automation, mechanical systems, energy markets, construction and defense industry.

OFFICE LINE

+90 532 506 86 60

SUPPORT LINE

+90 532 506 86 60

OUR WORKING HOURS

9:00 – 18:00

OFFICE LINE

+90 532 506 86 60

SUPPORT LINE

+90 532 506 86 60

OUR WORKING HOURS

9:00am – 6:00pm